מסמכים הנדרשים לרישוי-לפי סוג כלי הרכב

חל על כל סוגי הרכב ללא יוצא מן הכלל להמציא: רישיון רכב, ביטוח חובה, תעודת זהות של בעל ו/או מיופה כוח לפי העניין ואגרת רישוי משולמת

 

מסמכים הנדרשים לרישוי רכב

 

רכב פרטי מסחרי:

 • רכב פרטי מסחרי עד 4000 ק"ג: שמלאו לו 15 שנה מלאות – אישור בלמים.
 • רכב פרטי מסחרי משאיות אופנועים עבודה (גרירה וחילוץ מעל 16,000 ק"ג) שמלאו להם 19 שנה מלאות – אישור רכב רכב מיושן.

 

רכב גרירה וחילוץ:

 • רכב גרירה וחילוץ: אישור הפעלה מטעם המפקח על המוסכים ושירותי גרירה אישור בלמים / פנאומטי, אישור מהנדס משרד העבודה על מתקני גרירה בתוקף 14 חודש.
 • רכב גרירה וחילוץ שמלאו לו 19 שנה מלאות ומשקלו מעל 16,000 ק"ג חייב אישור מעבדה מוסמכת בנוסף לכל האישורים הרש"מ.

 

רכב ללימוד נהיגה:

 • אישור המפקח על בתי ספר לנהיגה בתוקף.

 

רכב משא:

 • רכב משא (או נגררים) שמשקלו 16,000 ק"ג או רכב משא שיש לו מערכת אוויר חייב אישור פנאומטי בנוסף לאישור בלמים.
 • רכב משא שמלאו לו 19 שנים מלאות חייב אישור מיושן + פנאומטי.
 • רכב משא שרשום ברישיון הרכב וו גרירה ומשקלו מעל 10,000 ק"ג חייב בנספח על וו הגרירה ו/או שזה רשום ברישיון בתנאים והגבלות, את המשקל המותר לרכב לגרור גרור.
 • אישור להובלת מכולות חייב להיות צמוד לרישיון הרכב.
 • אישור וו גרירה למשאיות מעל 10,000 ק"ג, או בנספח ו-או רשום ברישיון הרכב.
 • רכב עם מנוף או מתקן הרמה כגון דופן הידראולית וכו', חייב באישור מהנדס בודק בתוקף 14 חודש.

 

 

אוטובוס:

 • אוטובוס ציבורי או לסיור שמלאו לו 15 שנה נכנס לקטגוריה מיושן – חייב אישור מיושן + פנאומטי + אישור הפעלה.
 • אוטובוס – אישור בלמים + אישור הפעלה.
 • אוטובוס זעיר פרטי – אישור בלמים בלבד.
 • אוטובוס זעיר לסיור וציבורי – אישור הפעלה + בלמים.
 • אוטובוס פרטי מעל 15 מקומות חייב אישור הפעלה + בלמים + פנאומטי.
 • זוטובוס – אישור בלמים, אישור הפעלה.

 

מונית:

 • מונית: אישור הפעלה, בלמים מונה בתוקף, תעודת זיהוי מקורית של בעל המספר (לא צילום ת.ז ולא ייפוי כוח ללא חותמת עו"ד או רואה חשבון).
 • מונית בתום 10 שנים משנת ייצורה חייבת אישור למונית בתום 10 שנים ממוסך מורשה + אישור הפעלה + אישור מונה.
 • מונית שגילה 12 שנים מלאות מפסיקה לשמש כמונית.
 • כל רכב להסעת נוסעים בשכר – חייב אישור בלמים.

נגררים ונתמכים:

 • נגררים ונתמכים עד 750 ק"ג שמלאו להם 15 שנה מלאות – אין צורך באישור בלמים (לא נכנסים לקטגוריה של מיושן), במידה ואין להם מערכת בלמי שירות או בלם עזר.
 • כל נגרר ונתמך מעל 750 ק"ג חייב אישור בלמים במידה ומלאו לו 15 שנה מלאות.
 • במידה ולנגרר או לנתמך יש מערכת בלמים פנאומטית חייב גם אישור פנאומטי.
 • נגררים או כל רכב שרשום ברישיון הרכב שכתוב רצ"ב נספח מצורף – יש לדרוש את הנספח ולא לסיים רישוי בלעדיו.
 • רישיון מוביל – חייב כל רכב שמשקלו 10,000 ק"ג ומעלה כולל גרורים ונתמכים וכל רכב המוביל חומרים מסוכנים בכל משקל כולל מותר. ניתן לקבל את הרכב לרישוי גם במידה ואין לו רישיון מוביל, אין לסיים ללא רישיון מוביל.
 • כל נגרר או רכב שכתוב לו ברישיון הרכב רצ"ב נספח – יש לדרוש את הנספח ולצרף לטופס ה- ר.ש. בדרך כלל כתוב ברישיון הרכב כדלקמן: "רישיון הרכב בתוקף רק בצירוף נספח".

 

רכב חמ"ס:

 • רכב חמ"ס חייב אישור להובלת חומרים מסוכנים.

 

טרקטור:

 • טרקטור שמלאו לו 15 שנה – אישור בלמים (לא נכנס לקטגוריה של מיושן גם עם מלאו לו 19 שנים ויותר).

 

רכב אספנות:

 • רכב אספנות חייב אישור מיושן אחת לשנה – כתוב  ברישיון הרכב חייב אישור מיושן. בחצי שנתי אין צורך באישור מיושן.

 

רכב לאיסוף אשפה:

 • רכב לאיסוף אשפה חייב בנספח לרישיון על המדרגה או שהערה זו רשומה ברישיון בתנאים והגבלות.

 

אופנועים:

 • אופנועים בתום 15 שנה חייבים באישור בלמים.
 • אופנועים בתום 19 שנה חייבים באישור מיושן.

 

טיולית:

 • אישור הפעלה + בלמים + פנאומטי.

 

רכב מדברי:

 • אישור הפעלה + אישור בלמים / פנאומטי.

 

רכב סיור:

 • אישור הפעלה + בלמים.

 

 

 

 

 

 

 

באדיבות - עדי כספי - רב בוחן ומרצה בתחומי רכב ורישוי.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
לוגו אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד