מידע בדבר קביעת תקני פליטה עדכניים ובדיקתם במסגרת המבחן השנתי לכלי רכב במכוני הרישוי
תקני פליטה מרכבים

מידע בדבר קביעת תקני פליטה עדכניים ובדיקתם במסגרת המבחן השנתי לכלי רכב במכוני הרישוי

                                                                                                                        

                                                                                                                       3.1.05

זיהום האוויר מתחבורה במדינת ישראל הינו בעיה חמורה אשר מחריפה והולכת כתוצאה מהגידול בעומס כלי הרכב בכבישים ומהגידול בהיקף הנסועה. בכבישי ישראל נעים כיום כשני מליון כלי רכב, אשר נוסעים, ע"פ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, למעלה מ- 38 מיליארד ק"מ בשנה, באופן מצטבר. הגידול המתמשך במספר כלי הרכב בארץ, והעלייה בנסועה (קילומטרז') על התשתיות המוגבלות גורמים לעליה בצפיפות ובפקקים בכבישים, ומביאים לפליטה גדלה והולכת של מזהמי אוויר שנפלטים בגובה נמוך, ולכן הם מהווים סכנה בריאותית וסביבתית מוגברת.

ע"פ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (לשנת 2002) כלי הרכב הם האחראים לפליטה של 98.16% מכלל פליטת הפחמן החד חמצני בארץ, 55.15% מכלל פליטת תחמוצות החנקן (NOx), 69.07% מכלל פליטת הפחמימנים ו- 29.89% מכלל פליטת החומר החלקיקי המרחף בארץ.

מדי שנה נמדדות מאות ואלפי חריגות מן התקנים הסביבתיים שנקבעו, וזאת כתוצאה מפליטות מזהמים מכלי רכב.            
להמחשה, בדיקת נתוני הניטור, ובעיקר בערים הגדולות, מגלה תמונה עגומה:

בשנת 2002 נרשמו בתשע תחנות ניטור תחבורתיות (המצויות בסמוך לנתיבי תחבורה ראשיים ומודדות מרכיבי זיהום שמקורו תחבורתי) 1440 חריגות מן התקן החצי שעתי לתחמוצות חנקן, ו- 68 חריגות מן התקן היממתי, 52 חריגות מהתקן היממתי לחלקיקים נשימים (PM10), וכן עשרות חריגות בחנקן דו חמצני מהתקן השעתי של ארגון הבריאות העולמי (לא קיים תקן מקביל בארץ). נציין כי בשנת 2002 לא נמדדו בתחנות ניטור אלה חריגות מהתקן (החצי שעתי והשמונה שעתי) של פחמן חד חמצני.

בשנת 2003 נרשמו בתחנות הניטור התחבורתיות 768 חריגות מן התקן החצי שעתי לתחמוצות חנקן, ו- 23 חריגות מן התקן היממתי, 49 חריגות מהתקן היממתי לחלקיקים נשימים (PM10) שנמדדו בארבע תחנות ניטור בלבד, וכן 32 חריגות בחנקן דו חמצני מהתקן השעתי של ארגון הבריאות העולמי (לא קיים תקן מקביל בארץ). נציין עוד כי בשנת 2003 נמדדה חריגה אחת בלבד מהתקן (השמונה שעתי) של פחמן חד חמצני ולא נמדדו חריגות מהתקן החצי שעתי.

מזהמים אלה מהווים סיכון ממשי לציבור, ובעיקר לאוכלוסיות רגישות כגון ילדים, מבוגרים והסובלים מבעיות נשימה; זיהום אוויר מתחבורה גורם לערפיח הפוטוכימי היושב כענן עכור על הערים ומרכזי אוכלוסין. מחקרים שונים מראים כי זיהום האוויר מתחבורה הינו גורם ישיר ומרכזי לעודף תחלואה ותמותה המתבטא בלמעלה מאלף מקרים בשנה!!!

לעומת זאת, תקני הפליטה הקיימים לרכבי בנזין מתייחסים לפליטות חד תחמוצת הפחמן (CO) בלבד, ואינם מתייחסים כלל לתחמוצות חנקן (NOx) ולפחמימנים המהווים את מזהמי האוויר העיקרים הנמצאים חורגים מתקני הסביבה; בנוסף, בדיקת ה – CO מתבצעת במצב של הילוך סרק ולא בסל"ד גבוה, כל שכן בעומס, המדמה טוב יותר מצב נסיעה אמיתי.          
לגבי רכבי דיזל התקנות הרלוונטיות נקבעו לפני יותר מ-40 שנה כך שהמדדים שנקבעו בהן הינם מיושנים ולחלוטין לא רלוונטיים לסוגי כלי הרכב הנעים כיום בכבישי המדינה.        

מכאן שכמות פליטת המזהמים האמיתית של כלי הרכב (הן מבחינת סוגי המזהמים הנפלטים, והן מבחינת רמת הפליטה ותקינות האמצעים הטכנולוגיים להפחתת זיהום אוויר המותקנים כיום ברכבים, כגון ממיר קטליטי) אינה נמדדת בפועל במסגרת המבחן השנתי.

כך למעשה, המצב הנורמטיבי כיום, הבא לביטוי בבדיקות לפליטת מזהמים שנעשות במסגרת בדיקת הרישוי השנתית, אינו מאפשר בקרה אמיתית על פליטת המזהמים מכלי רכב ואינו נותן מענה לבעיות האקוטיות של זיהום האוויר מתחבורה בישראל.

משרד התחבורה, בתמיכת המשרד לאיכות הסביבה, הכין לפני מספר שנים טיוטא של תקנות העושות לאימוץ הדירקטיבה האירופאית בתחום. אולם, טיוטא זו מתעכבת מסיבות פוליטיות ככל הנראה; ומעבר לזה: התקינה האירופית מהווה רק סטנדרט מינימאלי לתקני פליטה ובדיקתם, בפועל מרבית מדינות העולם המערבי אימצו תקנים מחמירים יותר כנדרש לטיפול בבעיית זיהום האוויר מתחבורה.

עמותת אדם טבע ודין טוענת, בבג"צ שהגישה,כי במצב העניינים העובדתי והמשפטי כיום, חובה על שר התחבורה ועל השר לאיכות הסביבה להתקין תקנות במסגרת סמכויותיהם מכוח פקודת התעבורה והחוק למניעת מפגעים בהתאמה, הקובעות תקן לפליטת פחמימנים ותחמוצות חנקן מכלי רכב מונעים בבנזין ולעדכון התקן הקיים לרכבים בעלי מנוע דיזל; וכמו כן, לקבוע הוראות לצורך בדיקה של העמידה בתקנים אלו במסגרת המבחן השנתי לכלי רכב, וזאת כאשר מנוע הרכב עובד בסל"ד גבוה ו/או בעומס.

מצב העניינים כיום, והמחדל הנמשך מצד השרים, הינו בלתי סביר בצורה קיצונית; ואף למעלה מזה: מחדל זה פוגע בזכויותיהם הבסיסיות של תושבי המדינה לבריאות, לחיים ולסביבה נאותה בצורה שמחייבת לטעמנו את התערבות בית המשפט הגבוה לצדק

מתוך אדם טבע ודין 03.01.05
הדפסשלח לחבר
לוגו אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד